herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego*

Wydział Drogownictwa

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wniosek po wydanie zezwolenia kategori I  na przejazd pojazdów nienormatywnych winien zawierać:

  •     Wnioskodawcę ( imię i nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie, osoba fizyczna prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), adres siedziby , NIP, REGON.


    Wykaz wymaganych dokumentów tj. dowód wniesienia opłaty  za wydanie zezwolenia kat.I na przejazd pojazdu nienormatywnego tj.

  •     50 zł X liczba wypisów ( dla każdego samochodu)  - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  •     100 zł X liczba wypisów ( dla każdego samochodu)  - dla zezwolenia wydanego na okres  6 miesięcy
  •     200 zł X  liczba wypisów ( dla każdego samochodu)  - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,  

 

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno (Kancelaria Ogólna), adres email: starostwo@powiatkutno.eu lub fax 24 355 47 84

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy to 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U z 2012 r., poz.1137 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach,  96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 1 w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.