herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego*

Wydział Drogownictwa

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

  1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu sezonowego.
  2.     Plan sytuacyjny odcinka zajmowanego pasa drogowego.
  3.     Harmonogram w przypadku etapowego prowadzenia handlu.
  4.     W przypadku złożenia wniosku w imieniu inwestora pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

 

Komórka organizacyjna

 

  •     Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30, fax: 24 355-47-84, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
  •     Wydział Drogownictwa przy ul. Szpitalnej 7, pokój nr 2, tel. 24 355-76-78, e-mail: drogownictwo@powiatkutno.eu

 

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

  •     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);
  •     Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
  •     Uchwała Nr 102/XIII/2004 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.