Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Zgłoszenie cechowania drewna

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

W przypadku współwłasności na wniosku podpisują się wszyscy współwłaściciele lasu.


Komórka organizacyjna

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, kancelaria Starostwa, w godzinach: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Tel (24) 355-47-58, e- mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu

 


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

    (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej