Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu ogrodzenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Do złożonego wniosku należy dołaczyć:
- mapa do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia;
- potwierdzony tytuł prawny władania nieruchomością (np. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierżawy);
- jeżeli wnioskodawca występuje w imieniu właściciela nieruchomości do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.


Komórka organizacyjna

- Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu, fax: 024 355-47-84
- Wydział Drogownictwa przy ul. Szpitalnej 7, pokój nr 2, tel. 024 355-76-78, e-mail: drogownictwo@powiatkutno.eu;


Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460  z późn. zm.)