Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Zezwolenie na utrzymanie/hodowanie chartów lub ich mieszańców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Oświadczenie o niekaralności i znajomości prawa.pdf

  Oświadczenie o niekaralności i znajmości prawa.doc

  Oświadczenie o niewykorzystywaniu psa do celów łowieckich.pdf

  Oświadczenie o niewykorzystywaniu psa do celów łowieckich.doc

 

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Oświadczenie o niekaralności i znajomości prawa

Oświadczenie o niewykorzystywaniu psa do celów łowieckich

 

 1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców.
 2.     Oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa/psów do celów łowieckich.
 3.     Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo i znajomości przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 listopada 2010 r.
 4.     Kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć  rodowód, metryka), sposób oznakowania, Nr rejestracyjny psa.
 5.     Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie
 6.     Dowód wniesienia opłaty

Komórka organizacyjna

1. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - parter,
2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 45
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30

tel. 24 355-47-58
e-mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu


Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie wynosi:
- 82,00 zł  - osoby fizyczne,
- 616,00 zł - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie posiadania i hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto :
Urzędu Miasta w Kutnie
99-300 Kutno , ul. Piłsudskiego 18
nr  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie
przy ul. Królowej Jadwigi 7 (bez dodatkowych opłat)


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1226 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 lipca 2010 r.  (Dz. U. Nr 135 poz.909)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.