herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

  1.     Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  2.     Umowa kupna/sprzedaży
  3.     Dowód wniesienia opłaty

 

Komórka organizacyjna

- Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - parter,
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 45
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30

tel. 24 355-47-58
e-mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu

Opłaty

Opłata skarbowa za rejestrację w wysokości 17,00 zł  

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto :
Urzędu Miasta w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Piłsudskiego 18
nr  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie
przy ul. Królowej Jadwigi 7  (bez dodatkowych opłat)

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 652 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1458 z późn. zm.)