Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

 1.     Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb
 2.     Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia)
 3.     Aktualne jedno zdjęcie Wnioskodawcy
 4.     Dowód wniesienia opłaty

 


Komórka organizacyjna

- Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - parter,
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 45
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30

tel. 24 355-47-58
e-mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu


Opłaty

Opłata w wysokości 10,00 zł    (Nie jest to opłata skarbowa)

Opłatę należy wpłacić na konto :

Starostwo Powiatowe w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
nr  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie
przy ul. Królowej Jadwigi 7                                     
(bez dodatkowych opłat)


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
( t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 652 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559)