Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w pliku Word typu .doc

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w pliku typu .pdf

 

Wniosek o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów.


Komórka organizacyjna

1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Królowej Jadwigi 7, pok. 10,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej wynosi 10 PLN.
Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:
BGŻ S.A. Oddział Kutno 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Opłata poniesiona w interesie strony przez organ nałożona w drodze postanowienia na właściciela.

 


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W zależności od czasu przygotowania materiału dowodowego  (projektu ustalenia klasyfikacji) termin może zostać wydłużony.

 


Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
    (tekst jednolity Dz.U.2021.1990 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej Klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
     (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
     (tekst jednolity Dz.U.2022.2142 ze zmianami).

 


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Od wydanego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24 355 47 03, bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 10.