herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Należy wskazać informacje, które nie zmieściły się we wniosku lub w zgłoszeniu (np. w przypadku wielu inwestorów)

Komórka organizacyjna

Informację uzupełniająca należy dołączyć do wniosku lub zgłoszenia