herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (B-3)

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc