herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy
ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.

Opłaty

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku lecz nie dłużej niż 65 dni.
Decyzję należy odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa lub przez osobę upoważnioną do odbioru.

Podstawa prawna

- art. 28, art. 31, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016, poz. 23).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.