herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości ( budynku, lokalu ) celem wykonania robót budowlanych

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzję należy odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa lub przez osobę upoważnioną do odbioru.

Podstawa prawna

- art. 47  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016, poz. 23).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.