herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

21 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

- art. 30, art. 30a, art. 31, art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)