herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Wydział Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

- art. 71 ust. 2 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)