Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK – Utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Dane RCiWN

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

   Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

   Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

 

1. Wypełniony wniosek o utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Dane RCiWN.
2. Uwierzytelniona kopia świadectwa nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 

 


Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie
    ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów.
2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,    99-300 Kutno.

 


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy
Po weryfikacji wypełnionego i podpisanego wniosku, administrator systemu nadaje login i hasło dostępu do serwisu Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Dane RCiWN.

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 276)
2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 177)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 346)
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

 


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Po uzyskaniu dostępu w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Dane RCiWN, rzeczoznawcy majątkowi mają uprawnienia do:
1) przeglądania i pobierania danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
2) uiszczenia opłaty za pobrane dane,
5) pobierania licencji na wykorzystanie pobranych danych.
Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554720, bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 5.