Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK – Utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

   Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

   Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Wypełniony wniosek o utworzenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych.

 

 


Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Kutnie
    ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów.
2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

 


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy
Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego wniosku, przygotowywana jest umowa o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną i wysyłana do wnioskodawcy w celu podpisania.
Administrator systemu nadaje login i hasło dostępu po otrzymaniu podpisanej umowy.

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 276)
2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 177)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 346)
4. Rozporządzenie Administracji i Cyfryzacji dnia 5 września 2013 r. sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1183)

 


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Po uzyskaniu dostępu w serwisie Geoportal Powiatu Kutnowskiego - moduł Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych, wykonawcy prac geodezyjnych mają uprawnienia do:
1) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
2) przeglądania zgłoszeń prac zakończonych i nie zakończonych,
3) uzgadniania listy materiałów zasobu,
4) uiszczenia opłaty za materiały zasobu,
5) pobierania materiałów zasobu i licencji,
6) przekazywania dokumentacji sporządzonej w ramach wykonywania prac geodezyjnych i  kartograficznych wraz z zawiadomieniem o wykonanych pracach geodezyjnych,
7) pobierania protokołów weryfikacji przekazanej dokumentacji w celu przyjęcia do zasobu.
Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554720, bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 5.