Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Wniosek o zwrot kosztów za powstałą szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

   Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

   Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Do wniosku należy dołączyć:
1.notatkę urzędową policji jeśli była wzywana,
2.zdjęcia z miejsca zdarzenia

 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie    
ul. Tadeusza Kościuszki 16    
Wydział Drogownictwa    
ul. Szpitalna 7    
99-300 Kutno

 


Opłaty

Złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
17 zł - za pełnomocnictwo wymagane w przypadku, gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie.
Numer rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:
Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

 


Termin i sposób realizacji

Czas załatwiania sprawy: od 1 do 6 miesięcy. Po otrzymaniu wniosku organ prowadzący sprawę przekazuję wniosek do firmy ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 256 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.  U.  z  2020  r.  poz. 470 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740 ze zm.)

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-76-80, bądź osobiście: Wydział Drogownictwo  Starostwo Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalna 7, w pokoju nr 1.