Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Dane wniosku

Przedmiot wniosku

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków
Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB
Mapa ewidencji gruntów i budynków
Rejestr cen i wartości nieruchomości
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (BDOT500)
Mapa zasadnicza
Inne Materiały

Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu

Wartość współczynnika CL
Maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub opracowanai kartograiczne - pochodne materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 załącznika do ustawy, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet Łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub opracowań kartograficznych - pochodnych materiałów zasobu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 załącznika do ustawy, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 Sposób publikacji w sieci Internet
10 500 Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 1 000 000 pikseli
100 2 000 Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2 100 000 pikseli
500 5 000
1 000 10 000
10 000 50 000
60 000 200 000
200 000 500 000
Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony wnioskodawcy (nieobowiązkowo)

Forma przekazania i sposób odbioru materiałów