Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Dane wniosku