Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków

Wypełnij formularz

Dane wniosku:

Dokumenty geodezyjne
Akt notarialny
Postanowienie sądu
Dokumenty dot. adresu (dokument tożsamości do wglądu lub oświadczenie)
Ostateczna decyzja administracyjna
Umowa dzierżawy
Odpis KW, pozwolenie na budowę, KRS lub inne