Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wypełnij formularz

Dane wniosku:

Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac:

Dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi:

jednostki podziału terytorialnego
godło mapy
jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewid., obręby ewid., działki ewid.)
obszar określony na załączniku graficznym
współrzędne poligonu
współrzędne centroidu

Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych: