Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wypełnij formularz

Dane wniosku:

Wnioskuję o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.)
Wieczystość posiada współużytkownika/współużytkowników