Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zgłoszenie cechowania drewna*

Wypełnij formularz

Oświadczam, że poniżej wskazany las stanowi moją własność. Oświadczenie składam celem zawiadomienia o potrzebie cechowania drewna, stanowiącego moją własność, pochodzącego z w/w lasu.