Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej*

Wypełnij formularz

Dane wniosku:

Powierzchnia zajmowana przez urządzenia infrastruktury technicznej (powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia):