Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego OSÓB / RZECZY

Wypełnij formularz

Dane firmy / przedsiębiorcy

Proszę określić zakres wniosku

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego OSÓB
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego RZECZY
krajowy transport drogowy osób
pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Liczba wypisów z zezwolenia dla poszczególnych typów pojazdów

Okresy wydania zezwoleń / licencji

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy

Dane identyfikacyjne osoby zarządzającej transportem