Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek - wydanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego w pliku Word typu .doc

Wniosek - wydanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego w pliku typu .pdf

 

Wniosek o wydanie informacji o istnieniu gospodarstwa rolnego

 


Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Opłaty

Opłata za udzielenie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków naliczana jest na podstawie tabeli nr 9 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Podstawa prawna

 

 1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
 2.     Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1034),
 3.     Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
 4.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554703, bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 10.