Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o wydanie zaświadczeń

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.


Opłaty

Tabel opłat


Termin i sposób realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku.
Zaświadczenie należy odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa lub przez osobę upoważnioną do odbioru.


Podstawa prawna

-  art. 2, art. 3 ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r  (Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903 z póź. zm.)
- art. 217, art. 218  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23).