Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40) oraz drogą pocztową.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo nastąpi po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Postanowienie należy odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa lub może być przesłane pocztą.


Podstawa prawna

- art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23).